7 czerwca 2017 w hotelu West in w Warszawie odbyła się kolejna edycja konferencji Gastro Meeting. Jak zawsze była to okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także zdobywania nowych kontaktów biznesowych w ramach spotkań Business Speed Dating  oraz swobodnych rozmów kuluarowych. 

 

Tematyka spotkania 

Na każdym spotkaniu organizowanym w ramach Gastro Meeting poruszamy istotne zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów gastronomicznych. Tegoroczna edycja konferencji była poświęcona problematyce:

  • obniżania kosztów pozyskiwania towarów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu gastronomicznego,
  • promocji usług gastronomicznych online,
  • rekrutacji oraz pozapłacowych form motywowania pracowników.

Panele dyskusyjne moderowali: Pani Katarzyna Selenta, Pani Agnieszka Małkiewicz oraz Pan Leszek Jurczak. Warsztaty z marketingu w mediach społecznościowych przygotowała dla nas agencja aim clever. 

Uczestnicy spotkania

W konferencji wzięły udział osoby ściśle związane z branżą gastronomiczną. Jak co roku nie zabrakło właścicieli restauracji, osób zarządzających obiektami gastronomicznymi, dyrektorów oraz menedżerów sieci i niezależnych obiektów. W konferencji wzlięli również udział przedstawiciele dostawców – firm dostarczających towary i usługi dla branży gastronomicznej.